GMC Services Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik penuh bumiputera. Syarikat ini ditubuhkan pada 3 September, 2015.

Syarikat kami menyediakan perkhidmatan dan produk insurans.

Syarikat kami juga menyediakan perkhidmatan printing dan advertising, menjual produk pakaian Muslimah dan Muslimat, perkhidmatan awet manuskrip dan dokumen-dokumen, serta perkhidmatan menjilid (binding) tesis, buku-buku dan kitab-kitab lama termasuk al-Quran.