PENGAWETAN DAN PENJILIDAN (CONSERVATION AND BINDING)

Kami mempunyai kepakaran membaiki pulih buku-buku lama, kitab-kitab lama, manuskrip dan  dokumen lama.

Kami juga menyediakan perkidmatan menjilid tesis, buku, kitab-kitab termasuk kitab al-Quran.

Mereka yang berminat sila hubungi kami untuk membuat pertanyaan.

 

KAMUS DAN BUKU KANAK KANAK YANG TELAH DIBAIKI PULIH DAN

BINDING MENGGUNAKAN  HARD COVER

 

 

CONTOH KITAB LAMA SEBELUM DAN SELEPAS DIBAIK PULIH

SEBELUM

SELEPAS

 

 

CONTOH SURAT BERANAK YANG TELAH DIBAIK PULIH

 

 

CONTOH BUKU LAMA YANG ROSAK DAN DIBAIK PULIH